Alertes per alta contaminació atmosfèrica a través del correu electrònic

Per rebre alertes per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona (NO₂ i PM₁₀) al teu correu electrònic, omple les dades següents:

En subscriure't a aquest servei gratuït, rebràs els avisos de l'Ajuntament de Barcelona quan la Generalitat de Catalunya activi escenaris d'alta contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi de contaminació) dins la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, on s'inclou la ciutat de Barcelona.

Adreça de correu electrònic*
Lloc de residència*
Accepto*

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a l’empara del tractament 0013 “Gestió de comunicacions dels ciutadans”, amb la finalitat de rebre informació d'alertes per alta contaminació atmosfèrica, així com enquestes relacionades amb la matèria i l'ús d'aquest servei municipal. Aquesta finalitat està legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp “correu electrònic” ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.


* tots els camps són obligatoris