Alertes per alta contaminació atmosfèrica a través del correu electrònic

Per rebre alertes per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona (NO₂ i PM₁₀) al teu correu electrònic, omple les dades següents:

En subscriure't a aquest servei gratuït, rebràs els avisos de l'Ajuntament de Barcelona quan la Generalitat de Catalunya activi escenaris d'alta contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi de contaminació) dins la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric, on s'inclou la ciutat de Barcelona.

Adreça de correu electrònic*
Lloc de residència*
Accepto*

D‘acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal.


Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.


Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades


* tots els camps són obligatoris